[rev_slider alias="inner-slider"]

Голема благодарност и почит за придонесот на сите ангажирани за реализација на грандиозниот градителски подвиг Адора Flatiron Скопје!   ( 2015 – 2017 )

 

Проектанти:

Ванчо Ѓеорѓиевски, дипл. инж. архитект – одговорен проектант

Марија Блажеска, дипл. инж. архитект

Нина Стрезоска, дипл. инж. архитект

Софија Дуљанова, дипл. инж. архитект

Билјана Веселинова, дипл. инж. архитект

проф. д-р Зорица Блажевска

 

Проектанти на ентериер:

Set Up Studio, Софија, Бугарија

(Надворешни соработници) 

 

Проект менаџер:

Нина Стрезоска, дипл. инж. архитект

 

Изведба-архитекти:

Небојша Јовановски, маг. инж. архитект

Верче Ангелова, маг. инж. архитект

Роберт Старделов, дипл. инж. архитект

 

Изведба-градежен сектор:

Стефан Орачески, дипл. град. инженер

Раде Симеонов, дипл. град. инженер

Јован Момчиловиќ, дипл. град. инженер

Емилија Коцева, дипл. град. инженер

 

Изведба-технички сектор:

Љупчо Ивановски, технички директор

Илија Илиев, дипл. маш. инженер

Ристе Ефтимов, дипл. елек. инженер

Јовица Миличински, дипл. маш. инженер

 

Работоводители на градилиште:

Блаже Манаилов

Благоја Ѓуров

Маријан Јованоски

Ново Башоски

Спасо Иванов

 

Организациски сектор:

Доне Миладинов, дипл. инженер по информатика

Сречко Серафимов, оператива

Билјана Крстевска, сервисна служба и контрола

 

350 вредни мајстори и неимари

 

Сектор за продажба и недвижности:

Катерина Коршул, дипл. инженер

Наташа Попова, м-р на градежни науки

Елена Војноска, дипл. економист

Ивана Бајкова-Шаља, дипл. инж. архитект

Соња Маџовска

 

Административен-управен сектор:

Ѓорѓи Рибарски, финансиски директор

Зоран Смутковски, оперативен директор

Д-р Даниела Станковска-Младенова

Андријана Ивановска-Танчевска, дипл. економист

Смиља Хаџи-Митрова, дипл. економист

Спасе Стојанов

Дејан Андонов

Анжелика Милошевска, дипл. правник

Маријана Аргаќиева-Оливети, дипл. правник

Ангела Хаџи-Митрова, дипл. правник

Нина Кепеска, дипл. економист

Ненад Павловски, дипл. инженер по информатика

Борче Чифлиганец, м-р по информатика

Снежана Петковска, архива и внатрешна контрола

Елисавета Кошевец, дипл. пр

 

Во проектирањето и изведбата на сите фази на објектот Адора Flatiron Скопје беа вклучени голем број реномирани стручњаци и експерти за статика, електрика, термотехнички инсталации, изолација и енергетска ефикасност, фотоволтаици и илуминација, водовод и канализација, противпожарна заштита, за изработка на стручни елаборати, сертификација, ревизија, надзор и консултација.