ПРЕСЕЛИ СЕ ЗА МЕНЕ И ДОБИЈ ДИЈАМАНТСКИ ПРСТЕН

Сите купувачи на стан или деловен простор од 25.02. до 08.03. 2017 со потпишан преддоговор и уплатени 30 % од цената, ќе учествуваат во извлекувањето на наградата Дијамантски прстен на 10.03.2017 во Адора инженеринг. Во наградната игра ќе учествуваат сите купувачи на стан или деловен простор во Адора инженеринг кои ќе ги исполнат правилата.

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНАТА ИГРА ПРЕСЕЛИ СЕ ЗА МЕНЕ

adora-na-saem-nedviznosti-2017