Осигурување

Прв пат во Македонија – Со купен стан подарок домаќинско осигурување за една година од Адора инженеринг и Евроинс осигурување Ексклузивно за Адора Flatiron Скопје.
За прв пат во Македонија, ексклузивно, за новиот атрактивен комплекс АДОРА  FLATIRON СКОПЈЕ, АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ во соработка со ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, за секој купен стан, обезбедија ПОДАРОК ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМОТ И ДОМАЌИНСТВОТО во рок од една година.  Со осигурувањето, што обезбедува надомест на трошоците од евентуални штети во домот и домаќинството, целта е станарите да бидат спокојни и безбедни во новиот дом во уникатниот објект Адора Flatiron Скопје, како една од највредните инвестиции во животот.

Осигурени ризици:

 • Пожар
 • Поплава од пукнати цевки
 • Удар од гром и град
 • Експлозија
 • Комбинирано и сигурување на домаќинството
 • Трошоци за нужно сместување
 • Одговорност кон трети лица
 • Кражби
 • Други основни ризици

Adora-Flatiron-Skopje-687x1024

INSURANCE

FOR THE FIRST TIME IN MACEDONIA – WITH EVERY PURCHASED FLAT BY ADORA FLATIRON SKOPJE THE BYER GETS A GIFT OF HOME INSURANCE 

For the first time in Macedonia, exclusively, for the new attractive complex ADORA FLATIRON SKOPJE, ADORA ENGINEERING in cooperation with EVROINS INSURANCE, for every purchased flat, secured a GIFT – INSURANCE OF THE HOME AND THE HOUSEHOLD for one year. With the insurance, which secures compensation for the spending for possible damages at the home and the household, peacefulness and safeness of the tenants is secured in their new home in the unique building Adora Flatiron Skopje, as one of the most valuable investments.

Insured risks:

 • Fire
 • Flooding from broken pipes
 • Thunder strike and hail
 • Explosion
 • Combined household insurance
 • Spending for necessary accommodation
 • Liability toward third party
 • Burglary
 • Other basic risks

 

Adora-Flatiron-Skopje-687x1024