СЕИЗИМИЧКИ СТАБИЛЕН ДОМ – ПОТВРДЕНО СО ВЕШТАЧКИ ЗЕМЈОТРЕС

Адора инженеринг е првата и единствена компанија која во самостојна Република Македонија со тест вештачки земјотрес научно и практично ја докажува врвната сеизмичка стабилност на своите објекти.

Во соработка со Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија ИЗИИС, првиот вештачки земјотрес, оваа градежна компанија го реализира на 10-ти јули 2013-та година, на 50 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје, на објект изграден во комплексот во Ново Лисиче, општина Аеродром, Скопје.

Тестот со вештачки потрес, што стана практика во објектите на Адора инженеринг, е доказ за високата сигурност на зградите и гаранција за спокоен сон и безбедно домување на станарите. Со тест вештачки земјотрес ќе се потврди сеизмичката стабилност и на новиот станбено-деловен комплекс Адора Flatiron Скопје.

Видео материјал

Кажаа за FLATIRON

„Вештачките симулиран и потреси со јачина од 5,5 степени според Европската макросеизмичка скала, кои не предизвикаа никакви штетни последици на објектите, потврдија дека зградите на Адора инженеринг се издржливи на голем притисок и се сеизмички стабилни, што е гаранција за безбедност и спокоен сон на станарите.“

проф. д-р Михаил Гаревски, дир. на ИЗИИС и прет. на Македонската и Европската асоцијација на земјотресно инженерство