Звучна изолација

Адора инженеринг, пионер во иновациите во високоградбата, секогаш неколку чекори пред македонските прописи, во областа на градежната физика посебно внимание обрнува на звучната изолација. Заштитата од бучавата е од голема важност за квалитетно, конформо домување и за здравјето на станарите.

Поради тоа овој градежен бренд компонира иновативен многуслоен состав на преградниот ѕид, стан-стан и стан-ходници од повеќе елементи и слоеви, за да се обезбеди подобра звучна изолација во широк дијапазон на фрекфенции.

Овој повеќеслоен преграден ѕид, лабораториски тестиран до 63 DB, овозможува звучна изолација 80 % над македонските стандарди, во што Адора инженеринг е прва во Македонија.

Кажаа за FLATIRON

„Софтверски пресметаните вредности, лабораториски потврдени, се одлични и ги надминуваат европските норми и овозможуваат звучна изолација со индекс на звучна пропустливост до 63 db, што е 80 % над македонските стандарди-35 db.

Станарите во објектите на Адора инженеринг, покрај Енергетскиот сертификат, во „пасошот“ за нивниот стан, би требало да добијат и сертификат за звучната изолација – проектирана и изградена, измерена од овластена институција“.

дип. инж. арх. Нина Стрезовска, овластен енергетски контролор